_

 

OSNOVNI PODACI

Ime firme: Lagermax AED d.o.o.
Sedište firme: Golubinačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
Internet: www.lagermax-aed.rs
E-adresa: info@lagermax-aed.rs
Broj zaposlenih: 122
Godina osnivanja: 2003. godina
Osnivač: Lagermax AED International, GmbH, Salzburg
Matični broj firme: 20302003
Tekući račun: 170-0030004703000-96 UniCredit Banka                           
Nadležni sud: Trgovinski sud Sremska Mitrovica
Osnivački kapital: 20.000,00 €
Uslovi poslovanja:Opšti uslovi poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije
Opšti uslovi izvršenja poslova distribucije