TimoCom ID: 134362

 

 

 

CARINSKO POSREDOVANJE

Naš stručni tim Carinskog sektora vodi brigu o tome da vaše pošiljke budu uredno i pravovremeno carinjene.  Vrlo profesionalno pristupamo organizaciji usluga carinskog posredovanja pri uvozu i izvozu svih vrsta roba bilo na prevoznim sredstvima, carinskim skladištima, granicama ili na carinskim ispostavama kako u  Beogradu, tako i u drugim gradovima Srbije.

Kontrolišemo i usklađujemo dokumentaciju potrebnu za obavljanje carinskog postupka, dajemo  savete u vezi s razvrstavanjem robe prema carinskoj tarifi kao i sa statusom i postupkom sa robom koja zahteva posebne procedure.

Radi ubrzanja postupka omogućujemo elektronsku razmenu podataka za carinjenje robe, nudimo mogućnost polaganja naših bankarskih garancija za plaćanja carinskih dažbina. Posedujemo status povlašćenog primaoca za zbirne pošiljke u uvozu i povlašćenog pošiljaoca za zbirne pošiljke u izvozu, preko našeg carinskog skladišta.

 

 

Za dalje informacije molimo da nas kontaktirate:

Telefon: 381 22 408 854
Fax: 381 22 408 857
Email: customs@lagermax-aed.rs